Home      Public Surveys      Private Surveys      Video Tutorials      Pricing      Blog      
מה תמצאו אצלנו
Check Markהתאמה לשפה העברית
השאלון נראה נפלא גם בשפות ימין-לשמאל כדוגמת עברית וערבית.
Check Markהתאמה אישית של מראה השאלון
התאמה אישית של מראה השאלון והעלאת לוגו או תמונה שתמוקם בראש השאלון.
Check Markדילוג על שאלות
דלג או הראה שאלה בהתאם לתשובות שניתנו בשאלות קודמות.
Check Markצפיה בגרפים, דו"חות ובחישובים סטטיסטיים
חקור את מסקנות הסקר על ידי צפיה בדו"חות ובגרפים עבור תשובות לשאלות בודדות או עבור זוג שאלות.
גלה בקלות האם ישנו קשר בין תשובותיהן של זוג שאלות.
Check Markהוספת תמונות, קבצי שמע וסרטוני יוטיוב לשאלות
שדרגו את השאלות ע"י הוספת תמונות, פסי קול וסרטוני יוטיוב.
Check Markיצירת חידונים ומבחנים
יצירת חידונים ומבחנים (למשל, מבחני אישיות). תצוגה ושמירה של הנקודות שנצברו. אפשרות להציג את התשובות הנכונות ואף בליווי הסברים נרחבים.
Check Markסינון תגובות
צפה בתגובות מסוימות בלבד בהתאם לשאילתא. למשל, צפה בתוצאות לשאלונים שנענו השבוע על ידי זכרים הצעירים מגיל 18.
Check Markשימוש באיחוד קטגוריות
אפשרות לצפיה בגרפים תוך שמוש באיחוד קטגוריות. למשל, איחוד תגובות שתשובותיהן 'כן' או 'לא' והשוואה עם 'לא יודע'.
Check Markהשתמש בערוצים שונים כדי לפרסם ולהפיץ את השאלון שלך
שתף והפץ את השאלון דרך האי-מייל, דרך רשתות חברתיות או פשוט מפה לאוזן על ידי שימוש בסיסמת גישה לשאלון. ניתן גם להציג את השאלון בדף השאלונים הציבוריים שלנו.
Check Markשתף את המשיבים
הרשה למשיבים לצפות בתגובותיהם של משיבים אחרים לשאלון וכן צפיה בתוצאות. ישנה גם אפשרות לאפשר למשיבים שימוש בכלי מחקר למשל שימוש בסינון תשובות.
Check Markקבע ערכי קוד עבור תשובות
קבע קוד או תווית עבור תשובות לשאלות לשימוש יעיל בחבילות סטטיסטיקה. למשל, 'ז' עבור זכר ו 'נ' עבור נקבה.
Check Markתגובה יחידה מכל מגיב
אפשרות לוודא שכל מגיב ענה על השאלון פעם אחת בלבד.
Check Markאפשרות לכלול בגוף השאלה תשובה לשאלה קודמת
לדוגמא, אם המשיב ענה 'גלידת שוקולד' על השאלה 'מהו הקינוח האהוב עליך?'. השאלה הבאה יכולה להיות 'כמה פעמים בשבוע אתה נהנה מגלידת שוקולד?'
Check Markהעברת תגובות משאלון ישן לחדש תוך שמוש באותה הקישורית
צור מידי פעם (למשל, בכל שבוע או חודש) שאלון חדש ללא צורך בלשלוח קישורית חדשה. המגיבים יוכלו להשתמש בקישורית לשאלון הקודם כדי לענות על השאלון החדש.
Check Markניתן להשתמש ברשימות מוכנות מראש בשאלות השאלון
שמוש ברשימות מוכנות מראש כגון רשימת ארצות, חודשים, מקצועות ועוד.
Check Markאין צורך ליצור רשימה קיימת מחדש
רשימה המשמשת שאלה יכולה לשמש שאלה אחרת ללא צורך ביצירת הרשימה מחדש.
Check Markהשתמש בשאלות מוסתרות
שאלות מוסתרות הן שאלות הממולאות על ידך ולא על ידי הנשאלים. פה ניתן למשל, לכתוב הערותיך על תגובות בגוף השאלון.
       

Please enable JavaScript for the best experience. (Let us show you how)